• Xiuniang Li Wei Haute Couture - Mercedes-Benz China Fashion Week Spring 2015
  • Xiuniang·李薇
  • Xiuniang Li Haute Couture Fashion Show, China Fashion Week, Beijing, Nov 2014. Photo/Xinhua
  • Xiuniang·李薇