• Nt ngy mai thi l h ri cc s t i, c ln nhTT70.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Mai l th 6 ri n, cc bn book lch lm nails i chi cui tun cha TT40.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Khu vn nhit i c lm em thy ti mi TT120.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Lalafanfan ciu ciu xinh xinh TT100.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • S tht thiu st nu h ny khng up mt b nails da TT50.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • RJ ca bn no y TT80.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • RJ ca bn no y TT80.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Mt mu nails khc cho team mng ngn v siu ngn TT70.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Da hu phin bn 2k19 TT100.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • bao gi bn nails di nh vy cha TT7080.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Ch cc bn mt cch chp nh check in i bin n Mt b mng chn xinh trn nn ct trng TT50.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • V xinh m up TT70.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Ch h m gy l ca ngy hm y TT100.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Ch h m gy l ca ngy hm y TT100.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Nhn nh mt cht ng iu trn nn thch nude hng xinh xn TT70.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Ngu hng i khi tht ln xn nhng ngu hng c t chc th li xinh TT90.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Ngu hng i khi tht ln xn nhng ngu hng c t chc th li xinh TT90.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Ho tit tru tng h ny l trend, cc bn th cha TT40.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Nu bn thch nhng b nails xinh xn, n gin, nh nhng th khng nn b qua mu ny u nh TT50.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Nng nh th ny, sn xanh g cng mt TT50.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • 1,2,3,5...em c b qun mu no khng TT7080.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Ai biu sn thch ch hp vi bnh bo TT100.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Bn no da trng m sn mu xanh c vt ny th c phi gi l ni bt chp TT60.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • n gin vy thui l xinh xn ri TT50.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Mng ngn hay di th cng u ng iu TT90.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Ti thy hoa trng trn mng vng TT50.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Ma h rc r vi tng cam ni bt TT50.Cc bn vui lng inbox hoc direct bit gi sn phm nh! -----------------------------Dch v lm mngFb: facebook.comttlnailsInstagram: www.instagram.comttl.nailsTng 3, khi VP, 130 Nguyn c Cnh, HN 9:00-18:00 0378777489 - (hotline hot ng t 9:00-22:00)Lin h qua st book lch trc nh ! trnh nhm ln, khch yu lu l TTL ch nhn lch book qua hotline 0378777489 (smsimessNOCALL), KHNG nhn lch qua cmt, direct, inbox.Xin cm n...
 • Bnw halloween -----------------------------TTL | NailsT lm nh ch k phi tim nha ^^Fb: facebook.comttlnails130 Nguyn c Cnh, HN 01678777489 -T(1994)Lin h qua st book lch trc nh !Thank you ...instasize
 • 10 days to go... -----------------------------TTL | NailsT lm nh ch k phi tim nha ^^Fb: facebook.comttlnails130 Nguyn c Cnh, HN 01678777489 -T(1994)Lin h qua st book lch trc nh !Thank you ...instasize
 • Ombre -----------------------------TTL | NailsT lm nh ch k phi tim nha ^^Fb: facebook.comttlnails130 Nguyn c Cnh, HN 01678777489 -T(1994)Lin h qua st book lch trc nh !Thank you ...instasize
 • Hng t nh nhng -----------------------------TTL | NailsT lm nh ch k phi tim nha ^^Fb: facebook.comttlnails130 Nguyn c Cnh, HN 01678777489 -T(1994)Lin h qua st book lch trc nh !Thank you ...instasize
 • Mng ngn vn phi xinh :3 -----------------------------TTL | NailsT lm nh ch k phi tim nha ^^Fb: facebook.comttlnails130 Nguyn c Cnh, HN 01678777489 -T(1994)Lin h qua st book lch trc nh !Thank you ...instasize