• shino chawan by Yamado Kazu
 • Tea Bowl with Spring Grasses Design, 18th century
 • E-Karatsu Teabowl, Japan, Early 17th century
 • Takashi Yomiya
 • 茶碗 : 工房 「一閑」 気まま通信
 • Miyagawa Chozo [Makuzu Chozo] (1797-1860) - Tea bowl  Japan 19th c.; 1850s-1860 Glazed ceramic H: 7.2 cm (2 7/8 inch), D: 12.3 cm (4 7/8 inch)
 • Shinobu HASHIMOTO, Japan
 • Ibata - Bowl. Japanese pottery
 • té tazón 3 (de leña)
 • karatsu chawan teabowl
 • Shiro Tsujimura
 • Antique vintage Japan kutani blue and white tea bowl
 • Hirokazu Ichikawa
 • Kawase, Shinobu
 • Shino teabowl,
 • kuro oribe guinomi by Tomonori Koyama
 • by National Living Treasure, Toyozo Arakawa, Japan
 • Kazunori HAMANA, Japan
 • Keizo Fujita
 • Oribe-Chawan by Goro Suzuki.
 • Kyo-yaki katakuchi
 • 川瀬 忍(Shinobu Kawase)
 • Odo ware tea bowl with design of heron and reeds. 18th-19th century.
 • Ryo Suzuki
 • Tabuchi Taro-san's low bowl #japanese #ceramic
 • Akira Nikaido
 • Takeshi Yasuda
 • Monochrome Vessels by Ceramic Artist Yoshitaka Tsuruta | OEN
 • Shogo Ikeda
 • akira satake ....wood fired shino cup
 • 19th century Nonomura Ninsei
 • Fuminari Araga