•     ? 0 10
 •       ?
 • ,,,      ,
 •  ? 0 10
 •       -    ? ,  )
 •     ? ?
 •    ,
 •    ?
 •    Swarovski @ecrystal_ru
 •    @nailartist_vseyarusi
 •      akzentz
 •     (   Akzentz  Luxio polar
 •     @nailartist_vseyarusi
 •     luxio_sunburst
 •    @nailartist_vseyarusi
 •    akzentz
 •    akzentz
 • LV
 • -           Swarovski @ecrystal_ru
 •   akzentz
 •       @nailartist_vseyarusi
 • 4