• Nhiều người nói Xưởng Phúc Minh dở hơi khi tạo Tượng Phật đẹp. Mà dở hơi thật, khi Đa số Khách hô hào làm Tượng có
 • Bão số 12 đã khiến 106 người chết và 25 người mất tích; hàng ngàn ngôi nhà; hoa màu… bị ngập, hư hỏng… Xin niệm. KINH QUÁN ÂM CỨU KHỔ Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần) Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Bá thiên vạn ức Phật, Hằng hà sa số Phật, Vô lượng công đức Phật, Phật cáo A-nan ngôn, Thử kinh đại-thánh, Năng cứu ngục tù, Năng cứu trọng bịnh, Năng cứu tam tai bá nạn khổ . Nhược hửu nhơn tụng đắc nhất thiên biến, Nhứt thân ly khổ nạn,t
 • Tượng Quán âm Bồ tát ngự Liên hoa cao 1 mét, gỗ Hương ta (tượng nguyên khối)
 • Tôn tượng Quan Âm ngự Liên hoa cao 1 mét (cả đế), gỗ Hương ta hoặc Hương đá nhập khẩu. Tượng đẹp, tinh xảo cần đặt trước 6-8 tháng. Đặt tượng: 0967 302 774. Website: www.tactuongphat.com #tuongphat #quanam #phật
 • ‎[나무대자대비구고구난관세음보살]
 • Buddha
 • Tôn tượng Phật Thích Ca cao 86cm, gỗ Hương ta hoặc Hương đá nhập khẩu. Quý vị có thể đặt cao 60cm, 81cm, 86cm, 1 mét, 1.28 mét, 1.5 mét, 2 mét. Tượng đẹp, tinh xảo cần đặt trước 3-6 tháng. Đặt tượng: 0967 302 774. Website: www.tactuongphat.com #tuongphat #quanam #phật
 • Phật di lặc
 • Trạm đục tượng
 • Chuyển Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền Tông cao 81cm tới Chùa tại Tiền Giang. Quý vị có thể đặt tượng cao 60cm, 81cm, 86cm, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m. Gỗ Hương ta, Hương đá nhập khẩu, Hương Nam Phi. Đặt tạc: 0967 302 774. Website: www.tactuongphat.com #tuongphat #phật #quanam
 • ❥●❥ ♥ ♥ ❥●❥
 • Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm cao 1 mét tạo cho Chùa tại Quế Võ, Bắc Ninh đã hoàn thành. Xin tri ân gia đình Phật tử đã cúng dường tượng cho nhà Chùa. Đặt tạc tượng: 0967 302 774. Website: www.cungduong.vn
 • !
 • My tattoo!!
 • Tôn tượng Quan Âm Bồ Tát cao 67cm, gỗ Dâu rừng do Xưởng Phúc Minh tạo tác đã đấu giá thành công với mức giá 250.000.000đ ( Hai trăm năm mươi triệu đồng) Theo thầy Thích An Giác- Chùa Quan âm, tịnh tài phát tâm sẽ được chuyển đi giúp đồng bào miền Trung. Chúng con xin cám ơn nhà Chùa đã tạo điều kiện để Xưởng Phúc Minh được đóng góp chút công sức cho hoạt động Xã hội ạ. www.tactuongphat.com | www.tuongbanthan.com
 • A Chinese box wood carved Guanyin (bodhisattva). Figure presented in the position of
 • Làm tượng Phật là để tạo nguồn Cảm hứng cho Mọi người tu tập, chứ không phải vì Lợi nhuận. Xưởng làm tượng Phật không có tư tưởng cốt lõi sẽ như cây trước bão, Lợi nhuận ngắn hạn có thể Tăng nhưng chất lượng Giảm đi kèm với thất bại trong dài hạn. Đặt tạc: 0967 302 774. Website: www.tactuongphat.com #tuongphat #phật #quanam
 • Avalokiteshvara Bodhisattva
 • - Cundi 01
 • 「菩薩(天女飛天)~彫刻 Sculpture」 念佛宗(念仏宗)無量寿寺 佛教之王堂 社寺仏教美術 nenbutsushu003 | 相片擁有者 念仏宗無量寿寺(念佛宗) Art Project
 • 観世音菩萨 Avalokitesvara Bodhisattva
 • Imgur Post - Imgur
 • Old Chinese Water-Moon Kuanyin Buddha Statue
 • 「菩薩(天女飛天)~彫刻 Sculpture」 念佛宗(念仏宗)無量寿寺 佛教之王堂 社寺仏教美術 nenbutsushu002 | 相片擁有者 念仏宗無量寿寺(念佛宗) Art Project
 • Large Antique Teak Wood Buddha Statue - Water-moon Quan Yin Riding on Dragon Chinese, Qing to Republic, early 20th century.
 • 唐山佛具-踏蓮護印觀音